There are some things I'll live without, but I need you tonight.

zavallıkelimeleribileyokelindesadecesadecediyebiliyorherşeyinbittiğibusapıkveyanlışülkedeveyazamıyorvesanıyorkisefilolmasılazımyazabilmekiçinveanıyorkiparçalanmasılazımvesanıyorkiherşeyiniyiolmasıiçinaslındaherşeyinkötüolmasılazımvebırakamıyorkendinimüziğieyabancıbubilgisayarayabancıherşeyeyabancıkendineveonuneolursaolsunseveceğinisöyleyenkızavarolacağınıhiçdüşünmediğiamabirşekildeonabahşedilenogüzelliğievebilmiyorohiçbirşeyibilmiyoroyazmayıkaybetmeninnedemekolduğunuzatenbildiğiniveunutuyorvekorkuyorzvallıbirşekildeçünküsanıyorkiherşeybitecekoyazmazsaherşeybitecekvekaranlıkiçerisindetekşeyokalacakvekaranlıkkorkunçolacakaynıküçükkenolduğugibiyazmayıdeniyorbuyüzdenboynusakinveumutlubirşekildegeriyeeğilmişgözlerikapanmışbirşekildebaşkalaşmışbirklaveyedekollarıağrıyoramaookadarkorkuyorkiyazmayadevamediyor.

korkuyor.

Yorumlar

Popüler Yayınlar